Kakor passar fint med havredryck, även den digitala sorten. Är det ok med dig att vi använder kakor på den här sidan? Vadå kakor?

Vilka är vi?

Det här projektet är ett samarbete mellan Elin Röös, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och Oatly. Vi planerar att kartlägga och följa miljöpåverkan från 10 gårdar som under en 3-årsperiod ökar sin andel grödor för humankonsumtion. Syftet är att utforska olika vägar för ökad hållbarhet i lantbruket. Projektet, som påbörjas under våren 2019, ingår också som en del i ett stort europeiskt forskningsprojekt, UNISECO, och resultaten kommer att användas för att åstadkomma ett mer hållbart jordbruk i hela Europa.

 

Vem är du?

Vi söker dig som är lantbrukare och bedriver någon slags animalieproduktion (t.ex. mjölk, nötkött, griskött, lamm, kyckling eller ägg) och som vill vara del av framtidens hållbara lantbruk genom att:

 • Öka produktionen av grödor för direkt humankonsumtion (spannmål, baljväxter, oljeväxter, frukt eller grönsaker)
 • Minimera miljöpåverkan från den egna gården.
 • Vara en ambassadör för ett hållbart svenskt lantbruk.

 

Vad får du av oss?

 • Nulägesanalys och åtgärdsplan för minskad miljöpåverkan.
 • Timersättning enligt överenskommelse för arbete i projektet.
 • Garanterad avsättning för havre till humankonsumtion under projekttiden till ett pris som år 1 är 50 % högre än Lantmännens Pool 1.
 • Nätverk av likasinnade & träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
 • Synliggörande av din produktion och ditt hållbarhetsarbete.

 

Vad vill vi ha av dig?

 • Ditt engagemang och en tro på en utveckling av ett mer hållbart jordbruk.
 • Ett åtagande att öka andelen grödor för humankonsumtion, med havre eller annan gröda, under projekttiden.
 • Att du aktivt tillsammans med oss utforskar möjligheten för en mer växtbaserad framtid för gården. (Vilka grödor passar? Avsättning för dessa? Etc.)
 • Att du avsätter tid för möten, datainsamling och arbeten på gården.

 

Vad är nästa steg?

Utifrån den senaste forskningen vill vi i detta projekt hitta förutsättningarna för alla gårdar i projektet att bli mer hållbara/minska sin miljöpåverkan samtidigt som nya avsättningsmöjligheter för grödor utvärderas. Under 2019 kommer vi framförallt att arbeta med kartläggning av gårdarna och planering för odlingssäsong 2020. Tillsammans utarbetar vi en vision för ett mer hållbart svenskt jordbruk med fokus på minskad miljöpåverkan och bättre betalt för de insatser du som lantbrukare gör. Men första steget är såklart att hitta deltagare. Vi söker en blandning av olika typer av gårdar för inspirerande möten och kunskapsuppbyggnad.