Kakor passar fint med havredryck, även den digitala sorten. Är det ok med dig att vi använder kakor på den här sidan? Vadå kakor?

Varför?

Syftet är att utforska olika vägar för ökad hållbarhet i lantbruket. Projektet, som påbörjas under våren 2019, ingår också som en del i ett stort europeiskt forskningsprojekt, UNISECO, och resultaten kommer att användas för att åstadkomma ett mer hållbart jordbruk i hela Europa.

Vilka är vi?

Det här projektet är ett samarbete mellan Elin Röös, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och Oatly. Vi kartlägger och följer miljöpåverkan från nio gårdar som under en 3-årsperiod ökar sin andel grödor för humankonsumtion. 

Vilka är bönderna?

De deltagande bönderna är lantbrukare och bedriver någon slags animalieproduktion (t.ex. mjölk, nötkött, griskött, lamm, kyckling eller ägg) och som ville vara del av framtidens hållbara lantbruk genom att:

  • Öka produktionen av grödor för direkt humankonsumtion (spannmål, baljväxter, oljeväxter, frukt eller grönsaker)
  • Minimera miljöpåverkan från den egna gården.
  • Vara en ambassadör för ett hållbart svenskt lantbruk.