Kakor passar fint med havredryck, även den digitala sorten. Är det ok med dig att vi använder kakor på den här sidan? Vadå kakor?

Bonde söker bönder

Du har redan hört det hundratals gånger: Om vi ska rädda klimatet, måste vi ändra våra levnadsvanor. Vi måste drastiskt minska vårt intag av kött- och mejeriprodukter. Helst ska vi sluta flyga också. Det jobbiga är att det stämmer. En stor del av ansvaret ligger på oss som individer i de val vi gör. Men vi måste komma tillrätta med själva systemet också, inte minst livsmedelssystemet. Och några av de viktigaste personerna i sammanhanget är våra bönder. De står inför en till synes omöjlig uppgift: Att på samma yta och med minskad klimatpåverkan producera mat åt allt fler människor. Gränsen för hur mycket mark som globalt bör odlas och användas till livsmedelsproduktion är nämligen nådd - samtidigt som befolkningen väntas öka till 10 miljarder människor år 2050.

bonde söker bönder speed dejt

Här måste vi hjälpas åt. Bönder, politiker, forskare och företag. Adam Arnesson på Jannelunds Gård i Mullhyttan är en bra bit på väg. Sedan 2015 har han varit med i ett forskningsprojekt som visat på väldigt lovande resultat. Genom att öka andelen vegetabilier har gården minskat sin klimatpåverkan till hälften samtidigt som den nu kan mätta dubbelt så många människor. Med bibehållen biologisk mångfald och öppna landskap dessutom. Och som havregrädde på moset har Adam fått mer pengar i fickan.

klimatpåverkan jannelunds gård

Men en enstaka bonde är ingen bonde, skulle man kunna säga. Vi behöver ju fler. Så för att börja i någon ände startade vi ”Bonde söker bönder” 2019. I projektet efterlyste vi andra bönder som ville vara med och utveckla framtidens hållbara lantbruk inom ramen för ett EU-finansierat forskningsprojekt (UNISECO) tillsammans med Elin Röös, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och oss på Oatly. Det enda som krävdes för att vara med var att bönderna hade någon form av animalieproduktion, kunde tänka sig att öka andelen grödor för humankonsumtion (alltså växter som människor kan äta) samt var beredda på att hänga kvar i minst tre år.

Över 100 bönder anmälde sitt intresse och vi landade i nio optimistiska lantbrukare. Våren 2019 kickade projektet igång!

Nu låter det kanske som att vi tog lite väl lätt på det hela. Vi pratar trots allt om att ställa om gårdar med helt olika förutsättningar och med redan gjorda investeringar. Men det finns en plan, och förhoppningvis kan det här bli för deltagarna vad man på managementspråk brukar kalla en win-win. Samtidigt som de bidrar till att rädda klimatet, får de möjlighet att bygga en ekonomi med sikte på framtiden. Efterfrågan på växtbaserad mat kommer nämligen bara att fortsätta öka och tids nog kommer politiken (och kanske subventionerna) också att hänga med. 

Projektet ”Bonde söker bönder” avslutas under hösten 2021 och vi inväntar resultaten med stor spänning! Tanken är att samla våra nya erfarenheten och kunskaper från projektet och använda till nya, framtida projekt! Som till exempel...

The US Oat Pilot Program

Visste du att ungefär nästan samma sak pågår i detta nu fast USA? Kika på det här!